Onkoloji Uygulama

Default image

Ürün Detayı

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları (antineoplastik ilaçlar) tedavi edici özelliklerinin yanı sıra toksik etkilere de sahiptirler. Bu ilaçlar özel koşullar altında hazırlanmalı, uygulanmalı ve atılmalıdır.

Hekimin belirlediği protokole uygun olarak hazırlanan kemoterapi ilacının doğru dozlarda ve sürelerde verilmesi hızla yayılabilen ve ilerleyebilen bu hastalıkların tedavisi için ve hastada yaratabileceği yan etkilerin (bulantı, kusma, böbrek toksisitesi vs.) oluşmaması açısından çok önemlidir.

Hospira infüzyon pompaları ve çoklu kemoterapi uygulama pompa setleri;

  • Seti hastadan ayırmadan havayı hapsetme, (enfeksiyonu ve kontaminasyonu önleme, hasta ve yakınlarını toksisiteden korumak)
  • Çoklu protokol uygulayabilme özelliği,
  • Gerektiğinde eşzamanlı uygulamalara olanak sağlama,
  • Çoklu infüzyonda doğru dozda ve doğru hızda gönderim,
  • Işıktan korumalı ilaçların uygulanmasına olanak sağlayan ışıktan korumalı set,
  • Atık aşamalarında kapalılığını koruma, gibi özellikleri ile ayaktan ve yataklı kemoterapi uygulamalarının en güvenli çözümüdür.

Paylaşın: